180 mã màu gradient đẹp được chọn lọc copy nhanh

WebGradients là một bộ sưu tập miễn phí gồm 180 màu gradient mà bạn có thể sử dụng làm phông nền nội dung trong bất kỳ phần nào trên trang web của mình

50 bảng màu website đẹp từ các website đã đạt giải thưởng

30 bộ màu gradient đẹp chọn lọc

30 mã màu gradients đẹp cho website

180 mã màu gradient đẹp được chọn lọc

Warm Flame

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(45deg, #ff9a9e 0%, #fad0c4 99%, #fad0c4 100%);
Night Fade

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #a18cd1 0%, #fbc2eb 100%);
Spring Warmth

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #fad0c4 0%, #ffd1ff 100%)
Juicy Peach

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ffecd2 0%, #fcb69f 100%)
Young Passion

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #ff8177 0%, #ff867a 0%, #ff8c7f 21%, #f99185 52%, #cf556c 78%, #b12a5b 100%)
Lady Lips

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #ff9a9e 0%, #fecfef 99%, #fecfef 100%)
Sunny Morning

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%)
Rainy Ashville

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #fbc2eb 0%, #a6c1ee 100%)
Frozen Dreams

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #fdcbf1 0%, #fdcbf1 1%, #e6dee9 100%)
Winter Neva

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #a1c4fd 0%, #c2e9fb 100%)
Dusty Grass

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(120deg, #d4fc79 0%, #96e6a1 100%)
Tempting Azure

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #84fab0 0%, #8fd3f4 100%)
Heavy Rain

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #cfd9df 0%, #e2ebf0 100%)
Amy Crisp

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #a6c0fe 0%, #f68084 100%)
Mean Fruit

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(120deg, #fccb90 0%, #d57eeb 100%)
Deep Blue

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #e0c3fc 0%, #8ec5fc 100%)
Ripe Malinka

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #f093fb 0%, #f5576c 100%)
Cloudy Knoxville

Copy mã màu:

 #background-image: linear-gradient(120deg, #fdfbfb 0%, #ebedee 100%)
Malibu Beach

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #4facfe 0%, #00f2fe 100%)
New Life

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #43e97b 0%, #38f9d7 100%)
True Sunset

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #fa709a 0%, #fee140 100%)
Morpheus Den

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #30cfd0 0%, #330867 100%)
Rare Wind

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #a8edea 0%, #fed6e3 100%)
Near Moon

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #5ee7df 0%, #b490ca 100%)
Wild Apple

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #d299c2 0%, #fef9d7 100%)
Saint Petersburg

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%)
Arielle’s Smile

Copy mã màu:

 background-image: radial-gradient(circle 248px at center, #16d9e3 0%, #30c7ec 47%, #46aef7 100%)
Plum Plate

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)
Everlasting Sky

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(135deg, #fdfcfb 0%, #e2d1c3 100%)
Happy Fisher

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #89f7fe 0%, #66a6ff 100%)
Blessing

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #fddb92 0%, #d1fdff 100%)
Sharpeye Eagle

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #9890e3 0%, #b1f4cf 100%)
Ladoga Bottom

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #ebc0fd 0%, #d9ded8 100%)
Lemon Gate

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #96fbc4 0%, #f9f586 100%)
Itmeo Branding

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(180deg, #2af598 0%, #009efd 100%)
Zeus Miracle

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #cd9cf2 0%, #f6f3ff 100%)
Old Hat

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #e4afcb 0%, #b8cbb8 0%, #b8cbb8 0%, #e2c58b 30%, #c2ce9c 64%, #7edbdc 100%)
Star Wine

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #b8cbb8 0%, #b8cbb8 0%, #b465da 0%, #cf6cc9 33%, #ee609c 66%, #ee609c 100%)
Amy Crisp

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(120deg, #a6c0fe 0%, #f68084 100%)
Deep Blue

Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #6a11cb 0%, #2575fc 100%)
Happy Acid

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #37ecba 0%, #72afd3 100%)
Awesome Pine

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #ebbba7 0%, #cfc7f8 100%)
New York

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #fff1eb 0%, #ace0f9 100%)
Shy Rainbow

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #eea2a2 0%, #bbc1bf 19%, #57c6e1 42%, #b49fda 79%, #7ac5d8 100%)
Mixed Hopes

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #c471f5 0%, #fa71cd 100%)
Fly High

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #48c6ef 0%, #6f86d6 100%)
Strong Bliss

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #f78ca0 0%, #f9748f 19%, #fd868c 60%, #fe9a8b 100%)
Fresh Milk

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #feada6 0%, #f5efef 100%)
Snow Again

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #e6e9f0 0%, #eef1f5 100%)
February Ink

Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #accbee 0%, #e7f0fd 100%)
Kind Steel
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(-20deg, #e9defa 0%, #fbfcdb 100%)
Soft Grass
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #c1dfc4 0%, #deecdd 100%);
Grown Early
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #0ba360 0%, #3cba92 100%);
Sharp Blues
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #00c6fb 0%, #005bea 100%)
Shady Water
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #74ebd5 0%, #9face6 100%);
Dirty Beauty
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #6a85b6 0%, #bac8e0 100%);
Great Whale
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #a3bded 0%, #6991c7 100%);
Teen Notebook
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #9795f0 0%, #fbc8d4 100%);
Polite Rumors
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #a7a6cb 0%, #8989ba 52%, #8989ba 100%);
Sweet Period
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #3f51b1 0%, #5a55ae 13%, #7b5fac 25%, #8f6aae 38%, #a86aa4 50%, #cc6b8e 62%, #f18271 75%, #f3a469 87%, #f7c978 100%);
Wide Matrix
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #fcc5e4 0%, #fda34b 15%, #ff7882 35%, #c8699e 52%, #7046aa 71%, #0c1db8 87%, #020f75 100%);
Soft Cherish
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #dbdcd7 0%, #dddcd7 24%, #e2c9cc 30%, #e7627d 46%, #b8235a 59%, #801357 71%, #3d1635 84%, #1c1a27 100%);
Red Salvation
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #f43b47 0%, #453a94 100%);
Burning Spring
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #4fb576 0%, #44c489 30%, #28a9ae 46%, #28a2b7 59%, #4c7788 71%, #6c4f63 86%, #432c39 100%);
Night Party
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #0250c5 0%, #d43f8d 100%);
Sky Glider
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #88d3ce 0%, #6e45e2 100%);
Heaven Peach
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #d9afd9 0%, #97d9e1 100%);
Purple Division
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #7028e4 0%, #e5b2ca 100%);
Aqua Splash
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(15deg, #13547a 0%, #80d0c7 100%);
Above Clouds
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to left, #BDBBBE 0%, #9D9EA3 100%), radial-gradient(88% 271%, rgba(255, 255, 255, 0.25) 0%, rgba(254, 254, 254, 0.25) 1%, rgba(0, 0, 0, 0.25) 100%), radial-gradient(50% 100%, rgba(255, 255, 255, 0.30) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.30) 100%);
 background-blend-mode: normal, lighten, soft-light;
Spiky Naga
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to top, #505285 0%, #585e92 12%, #65689f 25%, #7474b0 37%, #7e7ebb 50%, #8389c7 62%, #9795d4 75%, #a2a1dc 87%, #b5aee4 100%);
Love Kiss
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #ff0844 0%, #ffb199 100%);
Sharp Glass
Copy mã màu:

background: #C9CCD3;
 background-image: linear-gradient(-180deg, rgba (255,255,255,0.50) 0%, rgba(0,0,0,0.50) 100%);
 background-blend-mode: lighten;
Clean Mirror
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(45deg, #93a5cf 0%, #e4efe9 100%);
Premium Dark
Copy mã màu:

 background-image: linear-gradient(to right, #434343 0%, black 100%);
Cold Evening
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #0c3483 0%, #a2b6df 100%, #6b8cce 100%, #a2b6df 100%);
Cochiti Lake
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(45deg, #93a5cf 0%, #e4efe9 100%);
Summer Games
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #92fe9d 0%, #00c9ff 100%);
Passionate Bed
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ff758c 0%, #ff7eb3 100%);
Mountain Rock
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #868f96 0%, #596164 100%);
Desert Hump
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #c79081 0%, #dfa579 100%);
Jungle Day
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(45deg, #8baaaa 0%, #ae8b9c 100%);
Phoenix Start
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #f83600 0%, #f9d423 100%);
October Silence
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #b721ff 0%, #21d4fd 100%);
Faraway River
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #6e45e2 0%, #88d3ce 100%);
Alchemist Lab
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #d558c8 0%, #24d292 100%);
Over Sun
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(60deg, #abecd6 0%, #fbed96 100%);
Premium White
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #d5d4d0 0%, #d5d4d0 1%, #eeeeec 31%, #efeeec 75%, #e9e9e7 100%);
Mars Party
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #5f72bd 0%, #9b23ea 100%);
Eternal Constance
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #09203f 0%, #537895 100%);
Japan Blush
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #ddd6f3 0%, #faaca8 100%, #faaca8 100%);
Smiling Rain
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #dcb0ed 0%, #99c99c 100%);
Cloudy Apple
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #f3e7e9 0%, #e3eeff 99%, #e3eeff 100%);
Big Mango
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #c71d6f 0%, #d09693 100%);
Healthy Water
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(60deg, #96deda 0%, #50c9c3 100%);
Amour Amour
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #f77062 0%, #fe5196 100%);
Risky Concrete
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #c4c5c7 0%, #dcdddf 52%, #ebebeb 100%);
Strong Stick
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #a8caba 0%, #5d4157 100%);
Vicious Stance
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(60deg, #29323c 0%, #485563 100%);
Palo Alto
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-60deg, #16a085 0%, #f4d03f 100%);
Happy Memories
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-60deg, #ff5858 0%, #f09819 100%);
Midnight Bloom
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #2b5876 0%, #4e4376 100%);
Crystalline
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #00cdac 0%, #8ddad5 100%);
Raccoon Back
Copy mã màu:

background: linear-gradient(-180deg, #BCC5CE 0%, #929EAD 98%), radial-gradient(at top left, rgba(255,255,255,0.30) 0%, rgba(0,0,0,0.30) 100%);
 background-blend-mode: screen;
Party Bliss
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #4481eb 0%, #04befe 100%);
Confident Cloud
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #dad4ec 0%, #dad4ec 1%, #f3e7e9 100%);
Le Cocktail
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(45deg, #874da2 0%, #c43a30 100%);
River City
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #4481eb 0%, #04befe 100%);
Frozen Berry
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #e8198b 0%, #c7eafd 100%);
Elegance
Copy mã màu:

background-image: radial-gradient(73% 147%, #EADFDF 59%, #ECE2DF 100%), radial-gradient(91% 146%, rgba(255,255,255,0.50) 47%, rgba(0,0,0,0.50) 100%);
 background-blend-mode: screen;
Child Care
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #f794a4 0%, #fdd6bd 100%);
Flying Lemon
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(60deg, #64b3f4 0%, #c2e59c 100%);
New Retrowave
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #3b41c5 0%, #a981bb 49%, #ffc8a9 100%);
Hidden Jaguar
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #0fd850 0%, #f9f047 100%);
Above The Sky
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, lightgrey 0%, lightgrey 1%, #e0e0e0 26%, #efefef 48%, #d9d9d9 75%, #bcbcbc 100%);
Nega
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(45deg, #ee9ca7 0%, #ffdde1 100%);
Dense Water
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #3ab5b0 0%, #3d99be 31%, #56317a 100%);
Chemic Aqua
Copy mã màu:

background-color: #CDDCDC;
 background-image: radial-gradient(at 50% 100%, rgba(255,255,255,0.50) 0%, rgba(0,0,0,0.50) 100%), linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0.25) 0%, rgba(0,0,0,0.25) 100%);
 background-blend-mode: screen, overlay;
Seashore
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #209cff 0%, #68e0cf 100%);
Marble Wall
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #bdc2e8 0%, #bdc2e8 1%, #e6dee9 100%);
Cheerful Caramel
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #e6b980 0%, #eacda3 100%);
Night Sky
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #1e3c72 0%, #1e3c72 1%, #2a5298 100%);
Magic Lake
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #d5dee7 0%, #ffafbd 0%, #c9ffbf 100%);
Young Grass
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #9be15d 0%, #00e3ae 100%);
Colorful Peach
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ed6ea0 0%, #ec8c69 100%);
Gentle Care
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ffc3a0 0%, #ffafbd 100%);
Plum Bath
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #cc208e 0%, #6713d2 100%);
Happy Unicorn
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #b3ffab 0%, #12fff7 100%);
Full Metal
Copy mã màu:

background: linear-gradient(to bottom, #D5DEE7 0%, #E8EBF2 50%, #E2E7ED 100%), linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0.02) 50%, rgba(255,255,255,0.02) 61%, rgba(0,0,0,0.02) 73%), linear-gradient(33deg, rgba(255,255,255,0.20) 0%, rgba(0,0,0,0.20) 100%);
 background-blend-mode: normal,color-burn;
African Field
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-45deg, #FFC796 0%, #FF6B95 100%);
Solid Stone
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #243949 0%, #517fa4 100%);
Orange Juice
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #fc6076 0%, #ff9a44 100%);
Glass Water
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #dfe9f3 0%, white 100%);
Slick Carbon
Copy mã màu:

background: linear-gradient(to bottom, #323232 0%, #3F3F3F 40%, #1C1C1C 150%), linear-gradient(to top, rgba(255,255,255,0.40) 0%, rgba(0,0,0,0.25) 200%);
 background-blend-mode: multiply;
North Miracle
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #00dbde 0%, #fc00ff 100%);
Fruit Blend
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #f9d423 0%, #ff4e50 100%);
Millennium Pine
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #50cc7f 0%, #f5d100 100%);
High Flight
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #0acffe 0%, #495aff 100%);
Mole Hall
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-20deg, #616161 0%, #9bc5c3 100%);
Earl Gray
Copy mã màu:

background-color: #E4E4E1;
 background-image: radial-gradient(at top center, rgba(255,255,255,0.03) 0%, rgba(0,0,0,0.03) 100%), linear-gradient(to top, rgba(255,255,255,0.1) 0%, rgba(143,152,157,0.60) 100%);
 	background-blend-mode: normal, multiply;
Space Shift
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(60deg, #3d3393 0%, #2b76b9 37%, #2cacd1 65%, #35eb93 100%);
Forest Inei
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #df89b5 0%, #bfd9fe 100%);
Royal Garden
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ed6ea0 0%, #ec8c69 100%);
Rich Metal
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #d7d2cc 0%, #304352 100%);
Juicy Cake
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #e14fad 0%, #f9d423 100%);
Smart Indigo
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #b224ef 0%, #7579ff 100%);
Sand Strike
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #c1c161 0%, #c1c161 0%, #d4d4b1 100%);
Norse Beauty
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to right, #ec77ab 0%, #7873f5 100%);
Aqua Guidance
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(to top, #007adf 0%, #00ecbc 100%);
Sun Veggie
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #20E2D7 0%, #F9FEA5 100%);
Sea Lord
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #2CD8D5 0%, #C5C1FF 56%, #FFBAC3 100%);
Black Sea
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #2CD8D5 0%, #6B8DD6 48%, #8E37D7 100%);
Grass Shampoo
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #DFFFCD 0%, #90F9C4 48%, #39F3BB 100%);
Landing Aircraft
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #5D9FFF 0%, #B8DCFF 48%, #6BBBFF 100%);
Witch Dance
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #A8BFFF 0%, #884D80 100%);
Sleepless Night
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #5271C4 0%, #B19FFF 48%, #ECA1FE 100%);
Angel Care
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #FFE29F 0%, #FFA99F 48%, #FF719A 100%);
Crystal River
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #22E1FF 0%, #1D8FE1 48%, #625EB1 100%);
Soft Lipstick
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #B6CEE8 0%, #F578DC 100%);
Salt Mountain
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #FFFEFF 0%, #D7FFFE 100%);
Perfect White
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #E3FDF5 0%, #FFE6FA 100%);
Fresh Oasis
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #7DE2FC 0%, #B9B6E5 100%);
Strict November
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #CBBACC 0%, #2580B3 100%);
Morning Salad
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #B7F8DB 0%, #50A7C2 100%);
Deep Relief
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #7085B6 0%, #87A7D9 50%, #DEF3F8 100%);
Sea Strike
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #77FFD2 0%, #6297DB 48%, #1EECFF 100%);
Night Call
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #AC32E4 0%, #7918F2 48%, #4801FF 100%);
Supreme Sky
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #D4FFEC 0%, #57F2CC 48%, #4596FB 100%);
Light Blue
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #9EFBD3 0%, #57E9F2 48%, #45D4FB 100%);
Mind Crawl
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #473B7B 0%, #3584A7 51%, #30D2BE 100%);
Lily Meadow
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #65379B 0%, #886AEA 53%, #6457C6 100%);
Sugar Lollipop
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #A445B2 0%, #D41872 52%, #FF0066 100%);
Sweet Dessert
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #7742B2 0%, #F180FF 52%, #FD8BD9 100%);
Magic Ray
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #FF3CAC 0%, #562B7C 52%, #2B86C5 100%);
Teen Party
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #FF057C 0%, #8D0B93 50%, #321575 100%);
Frozen Heat
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #FF057C 0%, #7C64D5 48%, #4CC3FF 100%);
Gagarin View
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #69EACB 0%, #EACCF8 48%, #6654F1 100%);
Fabled Sunset
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #231557 0%, #44107A 29%, #FF1361 67%, #FFF800 100%);
Perfect Blue
Copy mã màu:

background-image: linear-gradient(-225deg, #3D4E81 0%, #5753C9 48%, #6E7FF3 100%);

Đang cập nhật…

Nguồn mã màu: webgradients

Thiết kế website theo mẫu tại lutaweb: Chọn mẫu

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời